home
Genootschap
Ik zal het u verklappen, ik ben lid van een geheim filmgenootschap. Enkele keren per jaar komen we met een zeer exclusief gezelschap bij elkaar om te toeven in de schemergebieden van de cinema. Onze hogepriester selecteert twee films waar een gewoon mens het bestaan niet eens van durft te vermoeden. U snapt, het gaat hier om een duistere praktijk die het daglicht niet verdraagt… maar dat is al snel met film.

Afgelopen weekend bereikte onze loge weer een fantastisch hoogtepunt met een film die even goed als krankzinnig was. Het verhaal kende twee uitgangspunten:

1. Elvis leeft! Hij heeft destijds van plaats geruild met Haff, de beste Elvis-imitator op dat moment. Haff heeft een slecht hart en overlijdt. Elvis verdient nog wat geld door af en toe als zijn eigen imitator op te treden (‘I’m Elvis playing Haff playing Elvis’) tot hij wordt opgenomen in een privékliniek.

2. Een vijfduizend jaar oude Egypische mummie ontwaakt op zijn tocht langs Amerikaanse musea. Hij voedt zich met de zielen die hij rectaal uit mensen zuigt. Dat de mummie erg aan Michael Jackson doet denken kan dus geen toeval zijn. De soulsucker maakt het ene na het andere slachtoffer, tot hij stuit op The King.

Als je eenmaal in de film zit, verbaast het je ook niet meer dat ook JFK nog blijkt te leven en inmiddels neger is geworden (‘Yeah man, they painted me, top to toes’). Dat die complottheorie niet ook nog even wordt opgelost lijkt ineens een veel groter mysterie.

Bubba Ho-Tep (2002) , na het rituaal voor verheffing wellicht verkrijgbaar bij uw plaatselijke loge.
01 03 05 - 22:15 | | film | een ractie | §Powered by Pivot 1.15


xml feed rss 2.0   xml feed Atom

alle content © zebratop